Sådan fastsættes prisen på mælk

Mælkeprisen er flere ting. Det både den afregningspris, landmanden får for sin mælk, og den pris, som forbrugerne skal betale for mælken i supermarkedet. Læs her om de forskellige begreber og om de mange faktorer, der bestemmer prisen på mælk: Lige fra udbuddet af mælk på de globale markeder, til vejrfænomener som El Ninjo og konkurrencen i detailsektoren.

Hvad er mælkeprisen?

Når ordet mælkepris bliver nævnt, kan der være stor forskel på hvad folk tænker på. Er det den pris, som landmanden får for sin mælk eller er det den pris, som mælken koster i supermarkedet?

Prisen til landmanden kaldes også for afregningsprisen for mælk. Du kan her finde en oversigt over den gennemsnitlige afregningspris i Danmark for de seneste år. Disse årlige priser er beregnet på baggrund af afregningspriserne for langt størstedelen af mælken i Danmark. Der kan dog være stor forskel på afregningspriserne i løbet af året hos de enkelte mejerier.

Hvad påvirker afregningsprisen? Afregningsprisen i Danmark er meget afhængig af hvordan priserne på mejeriprodukter udvikler sig i Europa og Verden, da vi i Danmark producerer langt mere mælk end vi selv kan bruge. Faktisk bliver omkring ¾ af mælken i Danmark benyttet til fremstilling af mejeriprodukter, som eksporteres til udlandet. Derfor har de internationale markedspriser på mejeriprodukter en meget stor indflydelse på hvor høj afregningsprisen til den danske landmand kan blive.

Markedspriserne varierer som udgangspunkt ud fra principperne om udbud og efterspørgsel – og i en ”normal” verden øges efterspørgsel efter mejeriprodukter med ca. 1-2 procent om året, hvilket først of fremmest skyldes øget efterspørgsel i Asien og Afrika.

Der er dog mange eksempler på faktorer udenfor mejeriverdenen, som enten kan påvirke udbud eller efterspørgsel og derved også markedspriserne. Her kan bl.a. nævnes vejret, hvor vejrfænomenet El Nino i perioder har medført tørke eller oversvømmelser i store områder af verden. Desuden kan mere politiske årsager såsom Muhammed-krisen eller senest Rusland-boykotten også spille ind. Markedspriserne for mejeriprodukter kan følges her.

Derfor kan det ofte være meget svært at få udbud og efterspørgsel til at balancere, således at afregningsprisen kan fastholdes på et relativt højt niveau. Høje markedspriser/afregningspriser kan få mælkeproducenterne til at øge produktionen, da de ønsker at drage nytte af dette, men det kan i sidste ende betyde, at der kommer et overskud af mælk på marked, hvilket alt andet lige vil medføre faldende priserne. Indvejningen i Danmark kan ses her (link kommer senere).

Hvordan beregnes afregningsprisen? Afregningsprisen til landmanden bestemmes af det enkelte mejerier, og vil derfor være forskellig fra mejeri til mejeri. Ligeledes er der forskel på hvordan afregningsprisen fastsættes og hvilke tillæg og fredag, som indgår. Primært opgøres afregningsprisen dog på baggrund af mælkens indhold af fedt og protein, da disse værdistoffer er vigtige i den videre produktion af forskellige mejeriprodukter. Dvs. jo mere fedt og protein den leverede mælk indeholder, jo højere bliver afregningsprisen for den enkelte landmand.

For økologisk mælk betales der en lidt højere pris, da produktionsomkostninger for landmanden er højere.

Her er en liste over nogle af de mest almindelige parametre, som kan indgå i fastsættelsen af afregningsprisen:
• Betaling for mælkens indhold af fedt og protein
• Tillæg for økologisk mælk
• Tillæg for mælk leveret af køer, som får GMO-fri foder
• Tillæg for uafhængig afhentning (dvs. mejeriet kan afhente mælken på et hvilken som helst tidspunkt på døgnet)
• Logistiktillæg / kvantumstillæg
• Kvalitetstillæg/-fradrag for mælkens indhold af f.eks. kim- og celletal

Dertil kommer af størstedelen af mejerierne efter regnskabsårets afslutning udbetaler en efterbetaling til landmændene, som jo i andelsmejerierne også er ejere af mejerierne.

 

Prisen i supermarkedet kaldes også for detailprisen for mælk. Du kan her finde en oversigt over udviklingen i detailprisen for mælk for de seneste år.

Hvordan beregnes detailprisen? Det er supermarkederne alene, der bestemmer detailpriserne ude i butikkerne. Indkøbsprisen i supermarkederne fastsættes i en forhandling mellem detailkæden og det pågældende mejeri. Mange butikker har med jævne mellemrum slagtilbud på drikkemælk og andre mejeriprodukter for at trække kunder ind i butikken. I det store billede afspejles tendenserne i markedspriserne i både afregningspriserne og detailpriserne.

Niels Ole Nielsen
Niels Ole  Nielsen
Chefkonsulent, Analyse & Statistik
Se profil

Julen er planlægning, planlægning, planlægning …

Julemåneden kræver et ekstra stort planlægningsarbejde på både mejerier og i detailhandlen for at sikre danskerne fløde til risalamanden og smør til både rugbrødet og vaniljekransene.

Læs mere

Julesalg fyrer op under ostebutikkers succes

Den i forvejen gode omsætning i mejeriernes ostebutikker får et voldsomt løft i december. Blandt julens ostehit er Arla Unikas Krondild, Sort Kloster fra Thise Mejeri og Mammen Mejeriernes Havarti med knas.

Læs mere

12 års vækst i den økologiske mejerieksport er brudt

De danske mejerier eksporterede i 2018 økologiske produkter for i alt 1,5 mia. kr. Det er 75 mio. kr. mindre end i 2017.

Læs mere