Vi bruger Cookies

Ved at benytte mejeri.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Den dag eleverne fra Virklund Skole besøgte Kold College, skulle nogle af dem producere ost. Ostene blev derefter sendt til lagring på Them Andelsmejeri, og et par måneder efter besøget kunne eleverne smage på deres eget produkt. (Foto: Nils Lund)

En øjenåbner til mejerifaget

60 elever fra Virklund Skole har med hjælp fra Them Andelsmejeri fået øjnene op for malkerobotter, mejeriproduktion og markedsføring af ost. Både skole og mejeri håber, at det vil få nogle af dem til at vælge en erhvervsuddannelse – og gerne inden for mejeriområdet.

”Klamt!” ”Adr...” og lignende udbrud var den første reaktion, da de 60 elever fra 8. årgang på Virklund Skole fik at vide, at de i to uger skulle beskæftige sig med mælk og ost. Flere af eleverne endte dog med at have hænderne helt nede i ostekarret, da de var i ’mejerist-lære’ for en dag på Kold College.

Det specielle undervisningsforløb på skolen syd for Silkeborg er blevet til i et samarbejde med bl.a. Them Andelsmejeri. I løbet af de to uger har eleverne fået et særdeles godt indblik i hele værdikæden inden for mejeribrug: De har været på besøg hos nogle af mejeriets andelshavere; ernæringschef Merete Myrup og konsulent Katrine Langvad, begge fra Landbrug & Fødevarer, har fortalt om ernæring med fokus på mælk og ost; en hel dag var sat af til et besøg på Kold College, hvor eleverne fremstillede ost, smør og is i uddannelsesmejeriet, og endelig har detailhandlen og markedsføring også været på skemaet.

En lærerig øjenåbner
”Det har været et storstilet, men også rigtig spændende projekt,” siger Christopher Howson, som er en af de lærere, der har deltaget i forløbet. Han forklarer, at det overordnede mål fra skolens side har været at vise eleverne, at der efter 9. klasse er andre veje at gå end gymnasiet, og få dem til at interessere sig for erhvervsuddannelserne.

”Eleverne er gået ind i projektet med åbent sind, og det har helt sikkert udvidet deres horisont. For mange af dem har det været en øjenåbner fx at se en malkerobot og opdage, hvor meget teknik der er ude på gårdene. Det lyder faktisk til, at flere af dem overvejer at komme i praktik som landmand eller mejerist i 9. klasse,” fortæller Christopher Howson.

Fag med mange muligheder
Fra Them Andelsmejeri har direktør Alette Algreen-Ussing været stærkt involveret i projektet, og hun er ikke i tvivl om, at det er til gavn for alle parter.

”Sådan et forløb giver eleverne indsigt i, hvad der foregår udenfor skolen, og de får et bedre grundlag for at beslutte, hvilken uddannelse de senere skal vælge. For os handler det selvfølgelig om at tiltrække de unge ved at gøre opmærksom på mejeribranchen som arbejdsplads og de mange muligheder, der er for at få arbejde – både på selve mejeriet og også i følgeindustrien.”

”Kan jeg få bare én elev til at blive fx mejerist, landmand eller smed, så er det da fantastisk,” siger Alette Algreen-Ussing. Og måske er det lykkedes, for mens eleverne arbejdede i uddannelsesmejeriet på Kold College, hørte Alette Algreen-Ussing en af dem udbryde: ”Det her er da bare lige mig!”

Spis mere ost
Som afslutning på forløbet blev eleverne delt op i grupper, der hver skulle producere en film inden for et af fire emner. Et emne var at overbevise unge om, at de skal uddanne sig til landmænd; et andet at de skal vælge mejeristuddannelsen; et tredje emne var at få unge til at spise mere ost, og endelig handlede et emne om, hvad detailhandlen kan gøre for at fremme salget af ost.

”Gennem forløbet havde eleverne opnået masser af viden, og den skulle de bruge, da de lavede filmen. Fx har nogle af dem, der skal sælge ideen om at spise mere ost, valgt at bruge den ernæringsmæssige vinkel,” fortæller Christopher Howson og fortsætter:

”Eleverne hører ikke til den gruppe, der spiser mest ost, men efter at have sagt ’adr..’ er de alle gået til opgaven med positivt og åbent sind, og der er ingen tvivl om, at de har lært noget af det her forløb.”

Seneste nyt