Vi bruger Cookies

Ved at benytte mejeri.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Den danske produktion og eksport af ost vokser. I 2016 steg osteksporten således med 42 mio. kg, hvilket gav 500 mio. kr. ekstra i Danmarks valutakasse. Foto fra osteproduktionen på Gjesing Mejeri. (Foto: Niels Åge Skovbo/Fokus)

Eksplosiv vækst i dansk osteeksport

På trods af vanskelige markedsvilkår i første halvdel af 2016 steg værdien af den danske mejerieksport med 1,1 mia. kr. sidste år. Det er ikke mindst eksporten af ost, der skæpper godt i valutakassen.

17,9 mia. gode danske kroner. Så meget tjente de danske mejerier og mejerieksportører hjem til Danmark i 2016. Det er 1,1 mia. kr. mere end i de to foregående år, hvor mejeribrugets årlige valutaindtjening har ligget urokkeligt fast på 16,8 mia. kr.

Fremgangen er ikke mindst bemærkelsesværdig i betragtning af, at første halvår af 2016 var præget af lave priser og en ualmindelig hård konkurrencesituation på de internationale markeder. I anden halvdel af året begyndte priserne at stige igen i takt med, at der kom balance mellem udbud og efterspørgsel, hvilket i høj grad har været medvirkende til, at der kom flere penge i valutakassen.

”I 2016 oplevede vi en markant stigning i de eksporterede mængder, og da priserne i årets sidste halvdel begyndte at rette sig, har det selvsagt været med til at forbedre indtjeningen. Dertil viser nye tal fra de første par måneder af det nye år, at de gode takter fra slutningen af 2016 er fortsat ind i 2017,” fortæller chefkonsulent i L&F, Niels Ole Nielsen, som har udarbejdet oversigten over mejeribrugets eksport på basis af tal fra Danmarks Statistik.

Ost: +500 mio. kr.
Det er ikke mindst en stigende eksport af ost, der har medvirket til fremgangen. Fra 2015 til 2016 er mængden af dansk ost, som afsættes på udenlandske markeder således vokset fra 329 mio. kg til 371 mio. kg. Opgjort i værdi er der tale om en vækst på 500 mio. kr. – fra 9,3 mia. kr. til 9,8 mia. kr. – hvilket betyder, at ost tegner sig for halvdelen af værditilvæksten i den samlede, danske mejerieksport.

EU er fortsat langt den største aftager af dansk ost, og fremgangen i eksporten er nogenlunde jævnt fordelt på et bredt udsnit af landene i EU med Tyskland som det absolut største marked.

Mere mælk giver større eksport
Baggrunden for eksportfremgangen er en markant stigning i den danske indvejning af mælk, som i sagens natur er blevet omsat i mejeriprodukter som ost, mælkepulver m.m. Primært til eksport, da det indenlandske marked i vid udstrækning er mættet. I 2016 voksede den samlede, danske mælkeindvejning med omkring 100 mio. kg til 5,4 mia. kg.

Dansk mejeribrug er i høj grad et eksporterhverv. Omkring 3/4 af den danske mejeriproduktion bliver afsat uden for landets grænser. Samlet set eksporterer vi til mere end 150 lande.

DANSK MEJERIEKSPORT

Eksportmængde (1.000 ton)
2013
2014
 2015  2016 2016 ift. 2015
Mælk og konsummælksprodukter
 305  312  331  310  -6 pct.
Mælkekonserves  166  150

167

 180  +8 pct.
Ost  295  313  329  371  13 pct.
Smør og smørolie
 38,0  34,8  38,4  39,3  3 pct.

Eksportværdi (mia. DKK)
 2013  2014  2015 2016
 2016 ift. 2015
Mælk og konsummælksprodukter
 1,9 2,0 2,2 2,4 10 pct.
Mælkekonserves
 4,2 4,1 3,9 4,3 9 pct.
Ost
 8,9 9,5 9,3 9,8 5 pct.
Smør og smørolie
 1,3 1,3 1,4 1,5 4 pct.
Eksportværdi i alt
 16,4 16,8 16,8 17,9 7 pct.

 

Seneste nyt