Vi bruger Cookies

Ved at benytte mejeri.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
International Dairy Federation (IDF) har i 114 år har været omdrejningspunkt for den globale mejerisektor.

Fakta - IDF

I 114 år har International Dairy Federation (IDF) været omdrejningspunkt for den globale mejerisektor, og organisationen arbejder fortsat med top-aktuelle emner som fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Af Sanne Bastholm, seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer 

IDF, som blev grundlagt i 1903, er en ikke-politisk, almennyttig organisation. Gennem forskellige arbejdsgrupper, events og et omfattende arbejdsprogram tilbyder IDF en fælles platform til den globale mejerisektor, hvor man kan mødes og opnå fælles enighed om bestemte mejerirelevante emner. Derved repræsenterer IDF en global mejeristemme over for interessenter og IGO’er. IDF er omdrejningspunktet for mejeriindustrien til at nå global consensus omkring, hvordan vi f.eks. kan hjælpe den hurtigt voksende befolkning med at få sikre og bæredygtige mejeriprodukter.

IDF har mere end 600 eksperter, som bidrager til arbejdet inden for bæredygtighed, ernæring, standarder fødevaresikkerhed og kvalitet. Arbejdet foregår i 17 stående komiteer, action teams og task forces. I Danmark har vi ca. 40 medlemmer fra mejeriindustrien og interesseorganisationer. Claus Heggum, Landbrug & Fødevarer, sidder i det ledende ekspertorgan, SPCC, (Steering Programme Coordination Committee) for området hygiejne og sikkerhed og Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen, er medlem af bestyrelsen og kasserer.

Et af de steder hvor IDF spiller en vigtig rolle er i standardiseringsarbejdet. IDF har i mange år samarbejdet med Codex Alimentarius (Codex udarbejder globale standarder og retningslinjer for at sikre sunde fødevarer) og derigennem lavet standarder for mælk og mejeriprodukter til gavn for den globale samhandel. Den nyeste standard, som blev vedtaget i sommer var permeatpulver, som muliggør lovgivningsmæssig anerkendelse og åbner lukkede markeder. Analysemetoder reducerer risikoen for handelsstridigheder. IDF har også i mange år samarbejdet med ISO om fælles standarder.

Inden for ernæringsområdet bidrager IDF også til oplysning om en bæredygtig kost i en verden, hvor vegetabilsk kost vinder mere og mere frem, og hvor antallet af underernærede siden 2014 er steget til ca. 815 mio. i 2016, mens fedme blandt voksne er et stadigt stigende problem. IDF er her en oplagt platform for indsamling af data og oversættelse af videnskabelige artikler til almenforståeligt sprog.

Inden for hygiejne og sikkerhed har IDF i årets løb bl.a. udgivet en dyrevelfærdsrapport og nogle mikrobiologiske faktaark om Cronobacter arter i mejeriindustrien, Bacillus cereus i mælk og mejeriprodukter samt råmælksoste. IDF har et samarbejde med LEAP (Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership), DSF (Dairy Sustainability Framework) og GASL (Global Agenda for Sustainable Livestock).