Vi bruger Cookies

Ved at benytte mejeri.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Det canadiske mejeriselskab Saputo har fundet frem til forskellige muligheder for at reducere såvel udledningen af drivhusgasser som ressourceforbruget.

På vej mod bæredygtig mejeridrift

I mejeribranchen arbejdes der intensivt med forbedringer og nye løsninger, så fødevareproduktionen kan øges, samtidig med at klimabelastningen sænkes.

AF Ulf Andersen, Head of Food Chemistry, Arla R&D

Årets World Dairy Summit understregede med stor tydelighed, at mejeribranchen spiller en central rolle i løsningen af to af klodens største udfordringer, nemlig de globale klimaforandringer og befolkningstilvæksten. Opgaven består således i på samme tid at øge produktionen og sænke klimabelastningen. Det kan synes uoverkommeligt, for som Sandra Vijn fra World Wildlife Fund konstaterede, så konsumerer verdens befolkning på 7,2 milliarder mennesker 1,6 gange så meget, som kloden kan levere på bæredygtig vis.

Det starter på gården
Heldigvis kom flere indlægsholdere med konkrete eksempler, som viser, at man kan nå langt med en fokuseret indsats.

Hanne Bang Bligaard fra Arla Foods gav i sit indlæg eksempler på, hvordan Arlagården programmet bidrager til, at Arlas landmænd på samme tid kan øge mælkeproduktionen og reducere klimabelastningen. Man er således godt på vej mod målet om at sænke CO2-aftrykket pr. kg mælk fra Arla gårde med 30 pct. (i forhold til 1990-niveauet). Arla Foods afholder mange workshops hos landmændene, og det har vist sig at være en effektiv metode til at implementere forbedringer.

Konkrete løsninger med ny teknik
Flere af sessionens indlæg handlede om, hvordan procesoptimeringer og indførelse af ny teknologi kan forbedre bæredygtigheden på mejerierne. Christoph Glasner fra Fraunhofer UMSICHT gav eksempler på resultaterne fra et stort EU-projekt ved navn SUSMILK. Et af de konkrete resultater er en prototype af et nyt filtreringsanlæg, som kan for-koncentrere mælken allerede inden transporten til mejeriet. Det skulle ifølge beregninger potentielt kunne overflødiggøre 4 ud af 5 mælketankbiler.

Et andet fokusområde i projektet var spildevand. Man har arbejdet med teknologier, som kan reducere den vandmængde, der er nødvendig til rengøring af procesudstyret på mejeriet, og desuden har man set på, hvordan spildevandet udnyttes bedst muligt.

Intensiv canadisk indsats
Også i Canada arbejdes der intensivt med klimaforbedringer gennem procesoptimeringer. Prunelle Paquette fra det største canadiske mejeri Saputo fortalte om erfaringerne fra et pilotprojekt ved navn Green and Lean Management. Projektet havde til formål at identificere processer, som kunne forbedre bl.a. udledningen af drivhusgasser og ressourceforbruget, i et konkret mejeri.

Beregninger viste, at det ville være muligt at reducere udledningen af drivhusgasser med 30 pct. fra den pågældende fabrik og samtidig sænke ressourceforbruget med 31 pct. Navnlig en optimering af fabrikkens kedler ville bidrage kraftigt til disse forbedringer, men også optimering af CIP rengøring og reduktion af spild bidrog positivt til regnestykket. Saputo arbejder nu videre med at implementere nogle af de foreslåede løsninger.

Konstruktiv tilgang
Sessionen viste med stor tydelighed, at selv om udfordringerne med bæredygtig mejeriproduktion kan virke uoverkommelige, så har mejeribranchen valgt en meget konstruktiv tilgang til problematikken og arbejder målrettet med at implementere løsninger, som på samme tid sænker klimabelastningen og øger produktiviteten.